1
Bạn cần hỗ trợ?

kế hoạch hằng Tuần

Những lưu ý

  • Khoa phòng điền thông tin đầy đủ vào form bên dưới
  • Mọi thắc mắc liên hệ Ngọc Minh phòng KHTH
  • Dấu * là bắt buộc điền nội dung
  • Sau mỗi công việc thực hiện Enter để xuống dòng
  • Gạch đầu dòng mỗi nội dung công việc
  • Sau khi điền nội dung, nhấn nút “GỬI”, nội dung sẽ tự động lưu trữ.

Khoa phòng điền nội dung theo mẫu bên dưới

Phần điền kế hoạch Tuần

 

 

Link Form: https://forms.gle/6jVVSfLYGMudzEVc7