Tổ chức, nhân sự bệnh viện

1. Bộ máy quản lý bệnh viện

1.1. Hội đồng thành viên: 2 thành viên

– Chủ tịch HĐQT công ty: Bác sĩ CKI Vũ Thị Tư Hằng

– Thành viên sáng lập: Bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hoằng

1.2. Ban giám đốc: có 3 người: 1 giám đốc, 2 phó giám đốc

– Giám đốc Bệnh viện: BSCKI. Vũ Thị Tư Hằng

– Phó giám đốc Bệnh viện: BSCKI. Trần Thị Hoa Ban

– Phó giám đốc Bệnh viện: Nguyễn Đức Quốc Anh

Ban giám đốc Bệnh viện là những người có trình độ chuyên môn vững vàng, trình độ quản lý cao, có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành y tế và từng đảm nhiệm các chức vụ cao tại các bệnh viện lớn của thành phố Đà Nẵng.

1.3. Cán bộ công nhân viên Bệnh viện

– Tổng số lao động:

a) Tổng số nhân viên Bệnh viện: 148

Bao gồm: 38 bác sĩ, 44 điều dưỡng, 20 kỹ thuật viên, 08 nữ hộ sinh, 02 dược sĩ ĐH,  04 DSTH, 01 Dược sơ cấp và 37 nhân viên khác.

Các bác sĩ của bệnh viện có nhiều năm kinh nghiệm, trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I, chuyên khoa II chiếm trên 72%.

b) Tổng số nhân viên làm việc thường xuyên: 142

     Bao gồm: 32 bác sĩ, 44 điều dưỡng, 20 kỹ thuật viên, 08 nữ hộ sinh, 02 dược sĩ ĐH, 04 DSTH, 01 Dược sơ cấp và 37 nhân viên khác.

c) Tổng số nhân viên làm việc không thường xuyên: 06

     Bao gồm: 06 bác sĩ.

2. Sơ đồ tổ chức