Sở Y Tế công bố Bệnh Viện Bình Dân đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành.

Sở Y tế công bố cv số 98/BVBD ngày 23/4/2024 của Bệnh viện đa khoa Bình Dân về việc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KBCB) đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành
Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và thông tin tại các Bản công bố số 98/BVBD của đơn vị; Sở Y tế có ý kiến như sau: 1. Sở Y tế công bố thông tin tổ chức hướng dẫn thực hành của đơn vị trên Trang Thông tin điện tử Sở Y tế đối với các đối tượng hướng dẫn thực hành:
– Bác sỹ y khoa.
– Điều dưỡng.
– Kỹ thuật xét nghiệm y học.
– Hộ sinh.
– Y sỹ đa khoa.