Thông tin liên hệ : 

376 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 02363 714030 – Hotline: 0914 110 818
Email: binhdanhospitalvn@gmail.com