Khai báo y tế – Bệnh viện Bình Dân

Khai báo y tế – Bệnh viện Bình Dân

Nhằm tạo thuận tiện, rút ngắn thời gian sàng lọc cho người bệnh, khách đến viện, Bệnh viện Đa Khoa Bình Dân triển khai dịch vụ Khai báo y tế điện tử. Đặc biệt khuyến khích người bệnh, khách đến bệnh viện chủ động thực hiện khai báo y tế điện tử (trước khi vào viện). Việc khai báo y tế điện tử có thể thực hiện bằng điện thoại di động thông minh, website theo các bước cụ thể như sau:

Khai báo y tế trên điện thoại thông minh:
  • Bước 1: Scan QR code bằng điện thoại thông minh có kết nối Internet để truy cập LINK KHAI BÁO
  • Bước 2: Bấm quan tâm
  • Bước 3: Bấm khai báo y tế
  • Bước 4: Khai báo thông tin đầy đủ, trung thực theo yêu cầu trên phần mềm: thông tin cá nhân, thông tin dịch tễ, triệu chứng hô hấp.
  • Bước 4: Chụp màn hình và đưa thông tin cho nhân viên y tế khi đến khám.

Khai báo y tế: Tại đây