1
Bạn cần hỗ trợ?

Bệnh viện đa khoa Bình Dân phẫu thuật thành công u tuyến nước bọt dưới hàm do sỏi

Khai trương đầu năm mới 2020, khoa Răng Hàm Mặt – Bệnh viện đa khoa Bình Dân đã phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân nam 43 tuổi bị u tuyến nước bọt dưới hàm do sỏi.

(Thuê xe lăn Đà Nẵng)

Chúng mừng ê kíp phẫu thuật của bác sĩ CKI Lê Hoành Thanh Tuấn !

Đà Nẵng, 06 tháng 02 năm 2020