Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng tổng kết cuối năm 2018

Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng tổng kết cuối năm 2018

Ngày 21/01/2019 vừa qua, bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm nhằm báo cáo tổng kết cuối năm 2018, tóm tắt hoạt động bệnh viện trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.Ngày 21/01/2019 vừa qua, bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm nhằm báo cáo tổng kết cuối năm 2018, tóm tắt hoạt động bệnh viện trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.

Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019 đối với Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết tâm khắc phục những tồn tại yếu kém cũng như nâng cao tinh thần thái độ phục vụ của y bác sĩ, điều dưỡng, quy chuẩn các quy chế chuyên môn, tăng cường công tác marketing, truyền thông quảng cáo… để đưa các hoạt động của Bệnh viện ngày càng chất lượng, nề nếp.

 

Trả lời